Facebook-kilpailujen säännöt 2022

21.12.2021

1. JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestäjänä toimii Limosa Keittiöt / Martive Oy, Kuormatie 1, 91900 Liminka (myöhemmin tässä tekstissä "arvonnan järjestäjä").

2. OSALLISTUMISEHDOT

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla ja tykkäämällä kisajulkaisusta tai osallistumalla arvontaan Limosa Keittiöiden kotisivulla kisassa kerrottuun määräpäivään mennessä. Osallistuminen arvontaan ei velvoita tykkäämään Limosa Keittiöiden Facebook-sivustosta.

4. ARVONNAN SUORITTAMINEN

Arvonta suoritetaan kisassa kerrottuna päivänä kaikkien kommentoineiden ja tykänneiden kesken tai ilmoitetulla muulla tavalla.

5. PALKINNOT

Osallistujien kesken arvotaan ilmoitettu tuotepalkinto TAI lahjakortti TAI muu arvonnassa mainittu palkinto. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittajille ilmoitetaan voitosta sekä Facebookissa kilpailujulkaisun yhteydessä, että henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

6. HENKILÖTIEDOT

Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei kerätä rekisteriin, mutta ne jäävät näkymään julkisesti kisajulkaisun yhteyteen. Facebook arvonnan voiton lunastamiseksi tai arvontaan osallistumiseksi ei tarvitse rekisteröityä. Limosan kotisivujen kautta lomakkeella järjestetyt arvonnat keräävät osallistujatiedot Limosan asiakasrekisteriin ja tästä on erillinen maininta tämän tyyppisissä arvonnoissa.

7. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot.

8. MUUT EHDOT

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median.

Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

Limingassa 22.12.2021

Tutustu tämän hetkisiin uutuuksiin!